ვადიანი ანაბარი

გახსენი ვადიანი ანაბარი და მიიღე ფიქსირებული საპროცენტო სარგებელი. სარგებლის მიღება შეგიძლია ყოველთვე ან ხელშეკრულების ვადის ბოლოს.

რატომ ვადიანი ანაბარი?

პირობები

 • list icon
  ანაბრის ვალუტა

  ლარი/ აშშ დოლარი

 • list icon
  გახსნის მინიმალური თანხა

  100 ლარი/ 50 აშშ დოლარი

 • list icon
  ახსნის მაქსიმალური თანხა

  არ არის შეზღუდული

 • list icon
  ვადა

  3-60 თვე

info circle
ანაბარზე თანხის დამატება/ შემცირება ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ არის შესაძლებელი

ვადიანი ანაბარი

ვადაპერიოდის ბოლოს გატანაყოველთვიური გატანა
თვენომინალიეფექტურინომინალიეფექტური
3 თვე9.50%9.80%9.00%9.40%
4 თვე9.50%9.80%9.00%9.40%
5 თვე9.50%9.80%9.00%9.40%
6 თვე9.50%9.70%9.00%9.40%
7 თვე9.60%9.80%9.10%9.50%
8 თვე9.60%9.80%9.10%9.50%
9 თვე9.60%9.70%9.10%9.50%
10 თვე9.75%9.80%9.25%9.70%
11 თვე9.75%9.80%9.25%9.70%
12 თვე9.75%9.75%9.25%9.70%
13-17 თვე9.75%9.70%9.25%9.70%
18-23 თვე9.85%9.40%9.35%9.80%
24 თვე9.85%9.40%9.35%9.80%
ვადაპერიოდის ბოლოს გატანაყოველთვიური გატანა
თვენომინალიეფექტურინომინალიეფექტური
3-5 თვე2.60%2.69%2.50%2.59%
6-8 თვე2.70%2.76%2.60%2.67%
9-11 თვე2.80%2.83%2.70%2.75%
12-14 თვე3.40%3.41%3.30%3.36%
15-17 თვე3.45%3.45%3.35%3.42%
18-20 თვე3.45%3.44%3.35%3.42%
21-23 თვე3.45%3.42%3.35%3.41%
24-35 თვე3.50%3.45%3.40%3.46%
36-47 თვე3.50%3.38%3.30%3.35%
48-59 თვე3.50%3.33%3.25%3.30%
60 თვე3.50%3.28%3.20%3.25%

შემოთავაზებული

მოთხოვნამდე ანაბარი

 • list icon ანაბრის ვალუტა – ლარი/დოლარი
 • list icon მინიმალური და მაქსიმალური შენატანი – შეუზღუდავი
 • list icon ანაბრის გახსნა – უფასო

ზრდადი ანაბარი

 • list icon ანაბრის ვალუტა – ლარი/დოლარი
 • list icon ყოველთვიური მინიმალური შენატანი-10 ლარი/დოლარი
 • list icon გახსნის მინიმალური თანხა – 5 ლარი/დოლარი

სადეპოზიტო სერთიფიკატი

 • list icon ვალუტა – ლარი/დოლარი
 • list icon მინიმალური ღირებულება – 1000 ლარი/დოლარი
 • list icon სერთიფიკატის ვადა – 12-60 თვე

დაგვიტოვე ინფორმაცია

ჩვენი წარმომადგენელი უმოკლეს დროში დაგიკავშირებათ

კოდის ხელახლა მიღება00:59

arrow down icon