E-Mail ბანკი

E-mail ბანკის სერვისის გამოყენებით შეგიძლია შენი ანგარიშების ამონაწერი სასურველი პერიოდულობით ელექტორნულ ფოსტაზე მიიღო. ამ სერვისის რეგისტრაცია და გამოყენება ფიზიკური პირებისთვის უფასოა. იურიდიული პირებისთვის – საკომისიო თვეში 1 ლარია.